- Máy mài - bào makita

Máy bào bê tông Makita PC5000C

7.410.000 VNĐ

(Giá trên không bao gồm VAT)

Máy mài góc Maktec MT963

878.000 VNĐ

(Giá trên không bao gồm VAT)

Máy mài góc Maktec MT961

803.000 VNĐ

(Giá trên không bao gồm VAT)

Máy Mài Góc Maktec MT960

878.000 VNĐ

(Giá trên không bao gồm VAT)

Máy Mài Góc Maktec MT955

878.000 VNĐ

(Giá trên không bao gồm VAT)

Máy Mài Góc Maktec MT954

816.000 VNĐ

(Giá trên không bao gồm VAT)

Máy mài góc Maktec MT91A

628.000 VNĐ

(Giá trên không bao gồm VAT)

Máy mài khuôn Maktec MT912

1.001.000 VNĐ

(Giá trên không bao gồm VAT)

Máy Mài Khuôn Maktec MT910

915.000 VNĐ

(Giá trên không bao gồm VAT)

Máy mài góc Maktec MT904

1.346.000 VNĐ

(Giá trên không bao gồm VAT)

Máy mài góc Maktec MT903

1.977.000 VNĐ

(Giá trên không bao gồm VAT)

Máy Mài Góc Maktec MT902

1.902.000 VNĐ

(Giá trên không bao gồm VAT)

Máy mài góc Maktec MT90

610.000 VNĐ

(Giá trên không bao gồm VAT)

Máy bào gỗ Maktec MT192 82mm

1.108.000 VNĐ

(Giá trên không bao gồm VAT)

Máy bào Maktec MT191 580W

1.383.000 VNĐ

(Giá trên không bao gồm VAT)

Máy bào Maktec MT111 750W

2.495.000 VNĐ

(Giá trên không bao gồm VAT)

CÔNG TY TNHH SX TM DV THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT PRO

Hãy gọi cho chúng tôi

0984 488 936 0909 878 936

Đăng kí nhận tin