- Bosch

Bộ máy khoan 19 món Bosch GSB 550

1.029.600 VNĐ

(Giá trên không bao gồm VAT)

Máy khoan động lực Bosch GSB 550 (Vali) 100 món

1.185.800 VNĐ

(Giá trên không bao gồm VAT)

Máy khoan động lực Bosch GSB 550

832.700 VNĐ

(Giá trên không bao gồm VAT)

Máy khoan động lực Bosch 16 mm GSB 16 RE SET

1.831.500 VNĐ

(Giá trên không bao gồm VAT)

Máy khoan động lực Bosch 16 mm GSB 16 RE

1.417.900 VNĐ

(Giá trên không bao gồm VAT)

Máy khoan động lực Bosch 13 mm GSB 13 RE SET

1.644.500 VNĐ

(Giá trên không bao gồm VAT)

Máy khoan động lực Bosch 13 mm GSB 13 RE

1.304.600 VNĐ

(Giá trên không bao gồm VAT)

Máy khoan động lực Bosch 10 mm GSB 10 RE SET

1.544.400 VNĐ

(Giá trên không bao gồm VAT)

Máy khoan động lực Bosch 10 mm GSB 10 RE

1.123.100 VNĐ

(Giá trên không bao gồm VAT)

Máy khoan Bosch 13 mm GBM 13 RE

1.316.700 VNĐ

(Giá trên không bao gồm VAT)

Máy khoan Bosch 10 mm GBM 10 RE

1.030.700 VNĐ

(Giá trên không bao gồm VAT)

Máy khoan Bosch 6,5 mm GBM 600

606.100 VNĐ

(Giá trên không bao gồm VAT)

Máy cưa đa năng Bosch GCM 10 MX

5.219.500 VNĐ

(Giá trên không bao gồm VAT)

Máy cưa kiếm dùng pin Bosch GSA 18V-LI SET

7.350.200 VNĐ

(Giá trên không bao gồm VAT)

Máy cưa kiếm Bosch GSA 1100 E

2.440.900 VNĐ

(Giá trên không bao gồm VAT)

Máy cưa đĩa dùng pin Bosch GKS 12 V-LI SOLO

2.660.900 VNĐ

(Giá trên không bao gồm VAT)

Máy cưa đĩa Bosch GKS 235 TURBO

2.807.200 VNĐ

(Giá trên không bao gồm VAT)

CÔNG TY TNHH SX TM DV THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT PRO

Hãy gọi cho chúng tôi

0984 488 936 0909 878 936

Đăng kí nhận tin